Linux DNS – Bölüm III Kurulum


Daha önceki DNS makalelerimizde DNS sunucuları ile ilgili detaylı bilgiler vermiştik. Ancak Fedora Linux 64 bit sunucumuz üzerine DNS sunucumuzu kurarak, ağımıza DNS hizmeti vermeye başlayabiliriz.

Daha önce de belirtildiği gibi henüz sunucumuz internete bağlı değil. Iptables ve Selinux servislerini durdurduğunuzu kontorl edin. Eğer bu servisleri kapatmak istemiyorsanız, UDP 53 nolu porta gelen isteklere cevap vermesi için gerekli ayarları yapınız.

Fedora 12 CD yada DVD’sini takın. İlk olarak yazılım repo’larımızı ayarlayacağız. Repo’yu basitçe açıklamak gerekirse, tüm yazılımların barındırıldığı alan diyebiliriz. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmek için root kullanıcısı olmak zorundasınız

[root@chveneburi ~]# mkdir /cdrom
[root@chveneburi ~]# mount -t iso9660 /dev/cdrom /cdrom
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
[root@chveneburi ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@chveneburi yum.repos.d]# cp fedora.repo fedora-dvd.repo
[root@chveneburi yum.repos.d]# ll
total 20
-rw-r--r--. 1 root root 199 2010-04-17 17:44 fedora-dvd.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1959 2009-11-03 00:23 fedora-rawhide.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1144 2009-11-03 00:23 fedora.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1105 2009-11-03 00:23 fedora-updates.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1178 2009-11-03 00:23 fedora-updates-testing.repo
[root@chveneburi yum.repos.d]# vi fedora.repo

Daha sonra fedora.repo dosyasını aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi düzenleyiniz.

Yerel repo’muzu hazırladıktan sonra DNS sunucumuzu kurabiliriz.[root@chveneburi ~]# yum --disablerepo=* --enablerepo=fedora-local install *bind*

named.conf geçerli dosyası

//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
allow-query { localhost; };
recursion yes;
};
logging {
channel default_debug {
file "data/named.run";
severity dynamic;
};
};
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
}; include "/etc/named.rfc1912.zones";

Yukarıdaki named.conf dosyası başlıktan da anlaşılacağı gibi, BIND servisimiz kurulur kurulmaz geçerli olarak gelen dosyadır.

yazicioglu.com alanın eklenmesi

/etc/named.conf dosyası dosyası içerisine aşağıdaki satırları ekleyiniz.zone "yazicioglu.com." {
type master;
allow-query{ any; };
file "yazicioglu.com";
};
zone "3.168.192.in-addr.arpa"{
type master;
allow-query{ any; };
file "3.168.192.in-addr.arpa";
};

Şimdi de /var/named dizini altında yazicioglu.com ve 3.168.192.in-addr.arpa dosyalarını yaratalım.

yazicioglu.com alan dosyası

yazicioglu.com. IN SOA ns.yazicioglu.com. admin.yazicioglu.com. (
2006081401;
28800;
3600;
604800;
38400;
) yazicioglu.com. IN NS ns.yazicioglu.com.
yazicioglu.com. IN MX 10 mta.yazicioglu.com.
www IN A 192.168.3.1
mta IN A 192.168.3.1
ns IN A 192.168.3.1

yazicioglu.com ters alan dosyası

zone "3.168.192.in-addr.arpa"{
type master;
allow-query{ any; };
file "3.168.192.in-addr.arpa";
};

Şimdi BIND servisimizi başlatalımservice named start
Starting named: [ OK ]

DNS yapılandırmamızı test edelim.root@ns named]# nslookup http://www.yazicioglu.com
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Name: http://www.yazicioglu.com
Address: 192.168.3.1
[root@ns named]# nslookup ns.yazicioglu.com
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Name: ns.yazicioglu.com
Address: 192.168.3.1

Eğer http://www.yazicioglu.com adresini web tarayıcınızdan çözmek istiyorsanız, Apache Virtual Hosts ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Her ne kadar konumuzun dışında olsa da hızlıca merak edenler için gösterelim.

httpd.conf dosyasını açın ve aşağıdaki satırları ekleyerek, web sunucusunu tekrar başlatın.[root@ns ~]# mkdir /www
[root@ns ~]# chmod 775 /www
[root@ns ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

#Bu satırın başındaki # işaretini kaldırın.
NameVirtualHost *:80

ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
DocumentRoot /www
ServerName http://www.yazicioglu.com
ErrorLog logs/yazicioglu.com-error_log
CustomLog logs/yazicioglu.com-access_log common

[root@ns ~]# service httpd restart

Web tarayıcınızdan absurtus.wordpress.com yazdığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Reklamlar

Comments are disabled.

%d blogcu bunu beğendi: