Monthly Archives: Şubat 2010

Büyütme ve küçültme


python

Bu yazıda cümleler üzerinde büyütme ve küçültme işlemlerini yapabileceğimiz metotları anlatacağız. Bu metotlar şunlardır:

lower(),upper()

Cümleyi büyütmek ve küçültmek için kullanılan metotlardır. Örneğşn;

>>>cumle=”BUYUK HarFLerDEN OluSaN Bir cUmlE” >>>cumle.lower() ‘buyuk harflerden olusan bir cumle’ >>>cumle.upper() ‘BUYUK HARFLERDEN OLUSAN BIR CUMLE’

swapcase()

Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmamızı sağlayan metottur. Öreğin;

>>> cumle = “buyuk harflerden olusan bir cumle” >>> cumle.swapcase() ‘BUYUK HARFLERDEN OLUSAN BIR CUMLE’ >>> cumle = “BUYUK HARFLERDEN OLUSAN BIR CUMLE” >>> cumle.swapcase() ‘buyuk harflerden olusan bir cumle’ >>> cumle = “BUYUK HarFLerDEN OluSaN Bir cUmlE” >>> cumle.swapcase() ‘buyuk hARflERden oLUsAn bIR CuMLe’

capitalize()

Cümlenin ilk harfini büyütmek için kullanılan metottur. Örneğin;

>>>isim=“deniz” >>>isim.capitalize() ‘Deniz’

title()

Cümledeki her kelimenin ilki harfini büyütür. Örneğin;

>>> cumle = “Bu cumledeki kelimelerin ilk harfleri buyuk olacak.” >>> cumle.title() ‘Bu Cumledeki Kelimelerin Ilk Harfleri Buyuk Olacak.’

islower(),isupper()

Cümle içerisindeki tüm harflerin büyük ya da küçük olduğunu kontrol eder. Eğer bir tane bile küçük ya da büyük harf varsa False değeri döndürür.

>>>cumle = ‘cumle icinde karakter ariyoruz’ >>> cumle.islower() True >>> cumle.isupper() False >>>cumle=cumle + “Buyuk harf ekledim bir tane” >>>cumle ‘cumle icinde karakter ariyoruzBuyuk harf ekledim bir tane’ >>>cumle.islower() False

istitle()

Bir cümledeki kelimelerin ilk harflerinin büyük olup olmadığını denetler. Eğer ilk harfleri büyük ise “True”, değil ise “False” değeri döndürür. Örneğin;

>>>cumle = “Bu Cumlenin İlk Harfleri Buyuk ” >>>cumle.istitle() True

>>>cumle = “bu cumlenin ik harfleri buyuk” >>>cumle.istitle() False


zurafalarin agac yemi%d blogcu bunu beğendi: